Ansvarsveckor 2019

Alla medlemmar tilldelas arbete på de gemensamma områdena i form av två ansvarsveckor under perioden 6 maj - 29 september. Arbetsuppgifterna är: Gräsklippning den ena veckan och Rensning av grusgång och runt buskar och träd andra veckan.

För gärna dialog med den som har ansvarsvecka före och efter dig! Tel/mobilnummer och e-postadress finns på listan som du fått i årets medlemsutskick och i bodpärmen. Ej på anslagstavlan. Vill du byta vecka, tag kontakt med någon annan odlare!

Det går inte att köpa sig fri från ansvarsveckorna eller att få andra arbetsuppgifter, men man kan förstås byta med annan kolonist och få två rensningsveckor om någon hellre vill klippa gräs 2 ggr. Du som gärna klipper gräs 2 ggr, skriv upp dig på lapp i bodpärmen inkluderande vilken vecka bytet gäller.     

Arbetskvarteren benämns som tidigare A B C D.

G=gräsklippning R= rensning grusgång och runt träd och buskar.

AG är alltså gräsklippning i område A

Så här läser du listan, exempel:

Linnea Skog: BG 20 BR 30. Gräsklippning i område B vecka 20. Rensning av grusgång och runt buskar och träd i område B vecka 30.

Följande gäller alltid för var och en, hela säsongen:

  • Se till att tunnan blir fylld igen, efter det att du har vattnat

  • Kantklipp runt den egna lotten – viktigt för att upptäcka sniglar

  • Gör rent redskap innan du sätter tillbaka dem i boden

arbetsveckor 20190507.PNG