Gröngödsling

Gul Sötväppling

Gul Sötväppling

Honungsört

Honungsört

Blodklöver

Blodklöver

Gröngödsling är en hälsokur för jorden och innebär att man sår växter som inte kommer att skördas utan myllas ner och tillför näring vid nedbrytningen. Fördelarna med att odla gröngödslingsväxter är många.

  • Innehållet av växtnäring i marken ökar.

  • Jorden tillförs organiskt material

  • Urlakning av näringsämnen minskar

  • Skyddar jorden och förhindrar uttorkning och näringsläkage

  • Mikrolivet i jorden stimuleras

  • Ogräset kvävs

Det finns olika typer av gröngödslingsväxter, de som producerar stor bladmassa, de som luckar jorden med sitt kraftiga rotsystem och de som samlar upp kväve från luften. Det är utmärkt att blanda olika sorters gröngödslingsväxter med olika egenskaper, t ex perserklöver och rajgräs. Det finns färdiga blandningar att köpa i handeln. Det är viktigt att det ingår baljväxter som klöver, vicker och ärter.
Sorter som ger stor bladmassa är honungsört och solros, de höjer jordens mullhalt när de bryts ner.
Kvävefixerande sorter  är t ex perserklöver, blodklöver, alexandrinerklöver, subklöver och ärter.
Gul sötväppling och blå och gul lupin har kraftiga rotsystem som samlar näring från de djupare jordlagren och luckrar jorden.


Så gröngödslingsblandningen när jorden reder sig. Strö ut fröna och kratta ner dem ytligt, baljväxter med stora frön sås djupare. Så tätt för att kväva ogräset.
Hos oss i mellansverige kan gröngödslingen även sås på sensommaren som fånggröda, direkt efter skörd av tidiga grönsaker. Då finns kväve och andra närings-ämnen, som kan tas till vara av fångstgrödorna, kvar i jorden. Lämnas jorden bar läcker näringen ut i vattendragen under senhösten. 

De ettåriga växterna slås av på senhösten och myllas ner, fångstgrödor sådda på sensommaren och två-åriga växter myllas ner följande vår. Mylla ner växterna grunt och hacka eller klipp grova stjälkar i bitar, eller kör över dem med gräsklipparen. 

Att så gröngödslingsväxter kan göras till en naturlig del av växelbruket, t ex kan blandningar bestående av kvävefixerande växter odlas året innan kålväxter sås eller planteras på platsen. Tycker man att det inte finns plats för en hel bädd med enbart gröngödslingsväxter kan de odlas tillsammans med grönsakerna. Mattlusern är en lämplig växt att så mellan raderna i grönsakslandet. Även subklöver kan användas, men då krävs ett lite större radavstånd. Subklövern är även lämplig att sås i gångarna mellan odlingsbäddarna, den tål att klippas och trampa på.