Humlor och bin 

IMG_2343.jpeg

Det bästa sättet att öka skörden av frukt och bär, är att locka bin och humlor till odlingarna.

I kraft av antalet är det få pollinerare som mäter sig med honungsbiet. De är dessvärre mycket väderberoende och under 15°Cär aktiviteten låg, det får heller inte blåsa för mycket.

Humlorna bygger inte lika stora samhällen, däremot klarar de av lägre temperaturer och aktiva en längre tid på dygnet. Att humlorna är aktiva även i kyligt väder kan vara helt avgörande för frukt- och bärskörden de år blomningen sker tidigt.

Vi kan på olika sätt underlätta för våra flitiga hjälpredor. Genom att plantera sälg och andra videarter kan vi förse humlor och bin med föda under maj och början på juni, som är den mest kritiska perioden.

Planera växtföljden så att det alltid finns något som blommar, det lockar dem att återkomma till trädgården.
Välj nektarrika arter så blir odlingen attraktivare. Det flesta gröngödslingsväxter är mycket omtyckta, t ex olika klöverarter och honungsört, dubbel nytta med gröngödslingen alltså.

Bygg ett bo till vildbina genom att binda ihop ett knippe vassrör, 15-20 cm långa och hänga upp det vågrätt i ett skyddat läge. Till humlorna kan man bygga ett bo genom att fylla en lerkruka, ca 15 cm i diameter, med halm. Hittar du ett gammalt musbo, lägg i det också, humlorna tycker om doften. Gräv ner krukan upp och ner så att bottenhålet hamnar i marknivå och lägg några stenar runt som skyddar mot regn.

Växter som bin och humlor gillar är t ex lavendel, stockrosor, anisisop, hjärtstilla, rosenflockel, kattmynta, backtimjan, kungsmynta och syrenbuddleja.