Information för odlare

 
 

DET BÖRJADE NÄR …

Våra kolonister, Ingela Ringqvist och Sofia Adolfi, har börjat odlarskolan som Östra regionen anordnat. De kommer att dela med sig av sina kunskaper och odlartips här på hemsidan framöver, allt eftersom utbildningen fortskrider.

Lektion 1, Odlingskalender och odlingsschema
Nedan hittar du Koloniträdgårdens odlingskalender, med matnyttiga tips om vad som är aktuellt att göra på lotten, månad för månad. I april kan man börja kratta och jämna till jorden i rabatter och köksland, så fort jorden "reder sig", dvs att den torkat upp lite och inte fastnar på spaden när man gräver. Annat man kan göra i april är att förgro potatis, det gör man 4-5 veckor innan den ska sättas ut Titta också på Koloniträdgårdens odlingsschema för köksväxter och blommor. Här ser du när det är dags att förkultivera, när de kan sås på friland, radavstånd och annan värdefull information.
Ingela och Sofia kommer att sätt upp odlingsschemat och odlingskalendern på anslagstavlan, det kommer också att finnas kopior i lusthuset för den som vill ha.

 

Lektion 2, Samodling
I våra odlingar ser det ofta prydligt ut, med raka rader och inget ogräs och trots att det pratas mycket om biologisk mångfald kan det vara artfattigt i trädgårdslandet. Monokulturer skapar obalans, men man kan själv gynna mångfalden med samodling.
 Samodling är en teknik där växter hjälper andra växter, t ex att avskräcka skadliga insekter eller locka till sig nyttiga, höja arom och smak eller tillföra näringsämnen. Det finns även växter som inte ska odlas ihop eftersom de har negativ inverkan på varandra, t ex lök och bönor trivs inte tillsammans.  
Nedan finns en sammanställning över grödor som trivs ihop och vilka som man ska undvika att odla tillsammans.
Läs mer om samodling på FOBOs (Förbundet organisk-biologisk odling) hemsida, där finns även tips om ”samodling” av saker och växter och av växter och djur.