Odla egen lök

Lök har tre utvecklingsfaser, den första består av bladtillväxt som pågår på våren när dagarna är relativt korta och temperaturen relativt låg. Antalet blad är beroende av hur lång den här fasen blir och ju fler blad desto större chans för plantan att producera en stor lök.  Nästa fas är löktillväxten som börjar när dagslängden och temperaturen ökar. Den tredje utvecklingsfasen är mognaden då bladen vissnar ner, rotutvecklingen avtar och skalet bildas. Under mognaden inträder löken i vila, groningshämmande transporteras ner från blasten till löken. Skärs blasten av förkortas vilan.

 

Jord
Lök trivs bäst i soligt, varmt och luftigt läge på en mullrik, sandblandad jord.

Näring
Lök har inget stort behov av näring och kan odlas efter näringskrävande växter i odlingsföljden. Att plantera lök efter kålväxter är dock mindre lämpligt, eftersom kålväxter inte gynnar Mykorrhiza-svampen. Svampen gynnar fosfortillgängligheten i jorden och fosfor är viktigt för löken, speciellt i början av odlingen. Fosforbrist hämmar lökutvecklingen. Värmebehandlat benmjöl kan tillföras om markens fosforhalt är låg. För mycket kväve speciellt mot slutet, ger sämre avkastning, försenad mogning och försämrad lagringsduglighet. Kalium för mognad.

Plantering
Sättlök bör planteras så tidigt som möjligt, fiberduk kan användas som skydd för kylan. Löken sätts så grunt att lökspetsen kommer precis i ytan, det är också viktigt att löken kommer i kontakt med fuktig jord för att rotutvecklingen snabbt ska komma igång.Plantavstånd: 8-10cm

Ogräs
Lök har dålig konkurrensförmåga gentemot ogräs, speciellt i början av kulturtiden. Även senare i odlingen är det viktigt att rensa bort ogräset, annars kan risken för lökbladmögel öka, även avmognaden påverkas negativt.

Växtskydd
Lökbladmögel är en svamp som kan angripa löken som mjuknar och ruttnar inifrån. Bladen gulnar på angripen lök och i fuktig väderlek ser man en gråvit, senare brunviolett puderaktig beläggning. Infekterade sättlökar är den vanligaste smittkällan, de är ofta mjuka och börjar gro i förtid. Släng dessa sättlökar, men inte i komposten. Växtföljden bör vara minst 4-årig, var noga med ogräsrensningen och ha inte för tätt mellan raderna (så att det torkar upp fort), vattna helst på morgonen. Lökflugan och andra fluglarver lever i nedre delen av löken. Bladet gulnar och plantan vissnar så småningom ner och ruttnar. Växtföljd är viktigt eftersom lökflugan övervintrar i marken. Plantan kan skyddas mot första generationen genom täckning med fiberduk. Angripna lökar plockas bort, släng inte i komposten. Strö algomin, kalk, träaska eller stenmjöl upprepade gånger i raden Duscha med nässelvatten, rabarber- eller refane-te. Jordflylarver- kan skada lök särskilt där det finnas mycket ogräs, den gnager stora hål i löken. Jordflyn lägger ägg på bladen eller marken och lever där ca tre veckor. Under denna tid är de mycket känsliga och regn eller bevattning minskar antalet larver radikalt.

Bevattning
Lök har ett grunt och svagt rotsystem. Speciellt i början av kulturtiden är god markfukt en förutsättning för lyckad odling. Torka direkt efter sättning leder till ojämn utveckling och långvarig torka hämmar rotutvecklingen. Bevattningen bör inte ske med för stora givor åt gången, då lökens grunda rotsystem inte kan tillgodogöra sig vattnet. Optimalt är en jämn vattentillgång fram till mitten av juli. Bevattning när löken sväller ökar skörden, men torka efter att blasten börjar lägga sig gynnar avmognad och lagringsegenskaper.

Skörd
Skörda vid torrt väder. När 1/4 av lökarna börjat vissna och lägga sig, bryt av resten av blasten. Ta upp dem efter några dagar, om vädret är torrt och milt kan löken ligga kvar på marken och torka, annars under tak på ett luftigt och torrt ställe