Miljödiplomering

Görvälns Koloniträdgårds-förening har nu uppnått silvernivån och forsätter med miljöarbetet. 

Miljödiplomet.jpg
 
 

Miljödiplomering
Ekologisk odling är för många kolonister en självklarhet idag. Görvälns Koloniträdgårds-förening blev miljödiplomerade 2009. Svenska Koloniträdgårdsförbundet har kriterier för de olika nivåerna ända upp till guldnivå. Föreningens förre ordförande startade arbetet med miljödiplomering tillsammans med dåvarande miljöansvarig Stefan Dahlgren. 2011 fortsatte Bengt Persson med miljöarbetet med stor entusiasm och samma år uppnådde Görvälns koloninträdgårdsföreningen bronsnivå för sitt miljöarbete. Under åren därefter har styrelsen gemensamt fortsatt miljöarbetet, bl.a. kompostering och anläggning av äng.
2015 uppnåddes silvernivå.    

 

Miljödiplomering
Miljödiplomeringen fokuserar förutom på, ekologisk odling, även på biologisk mångfald, energi, material, transporter, vatten och avlopp. 

De grundläggande tankarna i miljöarbetet
Att utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser. Att minimera spridningen av miljöskadliga ämnen. Att värna naturens mångfald och kretslopp. Att skapa en god livsmiljö

Miniminvån för miljökraven 
Gödsling, jordförbättring och växtskydd ska följa KRAVs regler. Alla ska kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna lotten, det är viktigt att det ingår i ett lokalt kretslopp. Grövre trädgårdsavfall flisas. Det finns även minimikrav när det gäller bevattning och eldning, men då vi använder sjövatten och inte eldar upp vårt trädgårdsavfall uppfyller vi dessa krav utan svårigheter. Det enda vi behöver tänka på i eldnings-sammanhang, är att använda miljövänliga alternativ till tändvätska när vi grillar.

Vi har nu uppnått silvernivån i vårt Miljödiplomeringsarbete
I kriterierna för miljödiplomeringen anges de olika ämnes-områden där totalt 20 poäng ska samlas ihop. Poängen måste fördelas i samtliga ämnesområden. De olika områdena är; Organisation, Odling, Biologisk mångfald, Vatten och avlopp, Energi och material, Transport och maskiner. För den intresserade finns finns det i häftet "Miljödiplomering" uppgifter om de antal poäng som kan räknas vid olika typer av åtgärder, t.ex att använda ekologiska fröer ger 3 poäng.