Rda_blad_p_vinbrsbuske.jpg

Röda blad på vinbär

Det har dykt upp bladlöss på en del röda vinbärsbuskar vid Görväln! Läs här vad Solveig Sidblad på Koloniträdgårdsförbundet skriver om detta.

http://kolonitradgardsforbundet.se/fraga-experten/roda-blad-pa-vinbarsbuske/

http://bit.ly/K9LVaB