Historik & fakta om Görvälns koloniträdgårdsförening   

 

förening bildas

1990

total area

11 000 kvm

antalet odlingslotter

87

 
20090801_Kolonilotten_020.jpg

Föreningen bildades i februari 1990. Delar av området hade sedan 1984 använts till säsongodling.

1989 beslöt kommunen att området skulle bestå av permanenta odlingslotter. Förslag till utformningen gjordes av dåvarande stadsträdgårdsmästare Ulrich Frohnert med den engelska trädgården som förebild med slutna kvarter omgivna av breda gångar och gräsytor.

Området består idag av ca 11 000 kvm mark varav 6 250 kvm är odlingslotter, för närvarande finns 87 st. odlingslotter.

Redan vid starten beslöts att området skulle skötas enligt ekologiska principer, dvs. inga kemiska bekämpningsmedel får användas och endast naturgödsel eller KRAV-godkänt gödsel skall användas. Kompostering ska ske på den egna odlingslotten.

Området bevattnas med sjövatten. Det infördes när Agenda 21 projektet genomfördes i Järfälla kommun åren 1994-1998. Den biologiska mångfalden värnas genom att vissa ytor får ha kvar sin ursprungliga vegetation och att fågelholkar sätts upp i lämpliga träd. Inom området finns även bikupor med bin.

Koloniområdet ingår i Görvälns naturreservat och är kulturmärkt. Därför ställs speciella krav på utformning av byggnader samt vissa krav på redskapslådor, komposter, spaljéer och häckar.

Marken har sedan mitten av 1800-talet använts för köksväxt-, frukt och bärodling. Från denna tid finns äppel- och päronträd. Dessa 150 år gamla träd bär fortfarande frukt, t.ex. Åkeröäpplen.

Det sociala umgänget är viktigt och vi uppmuntrar barnfamiljer att bli odlare Grill och sandlåda finns för föreningens medlemmar. En del odlare har tagit på sig speciella uppgifter och sköter "Floras kulle" samt blomsterprakt vid portalerna.

Medlemmarna är skyldiga att deltaga i en arbetsdag höst och vår samt att sköta allmänna områden kring sina kvarter enligt ett schema som uppdateras varje säsong.

Då det ofta blåser sydvästvindar från åkern har en häck som består av svart aronia, liguster och måbär anlagts.

Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet, en rikstäckande organisation med 26 000 medlemmar.

Text: Lars Rydlander
Uppdaterad av Anne-Marie Tärnström 2011